Kerstsuites & Fantasieën

$14.98

Christmas Suites & Fantasies
Dutch Organist Herman van Vliet plays hymn-based works for Christmas by Jan Zwart and Feike Asma on the 50 rank, 3 manual Bätz organ at the Evangelisch Lutherse kerk in The Hague.

Advent Koralen by Jan Zwart
Hoe zal ik U ontvangen
Uw Sion strooit u palmen
Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Kerstsuite I by Jan Zwart
Ere zij God
Stille Nacht (2 settings)
Er ruist langs de wolken
O, hoe heerlijk hoe begeerlijk (2 settings)
Nog juicht ons toe die zaal'ge nacht
Halleluja, looft de Heer

Kerstsuite II by Jan Zwart
Komt allen tezamen
Pastorale 'De herders'
Pastorale 'De herdertjes lagen bij nachte'
Koraalintermezzo 'Vanuit de hemel daalde Ik neer'
Meditatie 'ol van pracht'
Postludium 'Daar is uit 's werelds duist're wolken'

Kerstmelodieën by Feike Asma
Hoor, de eng'len zingen d'eer
O Kindeke klein, o Kindeke teer
Heerlijk klonk het lied der eng'len
De lofzang van Zacharias
Daar is uit's werelds duist're wolken


Orgelkoraal by Jan Zwart
'Uren, dagen, maanden, jaren'

Gift Wrapping: Available
SKU: FESTIVO 6941802
Shipping: Shipping rate calculated at checkout
Height 6.00
Depth 1.00

Reviews

There are no reviews for this product yet.
leave a review